Враховуючи наявність двох двох частин деформації  (кілевидна у верхньому відділі грудини та прилеглих відділів 2-х ребер та лійкоподібна у нижній третині грудини) лікування повинне складатися із двох частин (або етапів):

  1. Корекція кілевидної порції деформації
  2. Корекція лійкоподібної частини деформації.

Ми проводимо лікування синдрому Кураріно – Сільвермана двома способами :

Спосіб 1

Одномоментна хірургічна корекція. Суть даного хірургічного лікування полягає у одномоментному виконанні хірургічної корекції кілевидної деформації грудної клітки (див. операція Абрамсона у розділі «Кілевидна деформація грудної клітки») та корекції лійкоподібної деформації грудної клітки (див.операція Nuss у розділі «Лійкоподібна деформація грудної клітки»

Спосіб 2

Першим етапом проводиться консервативне лікування кілевидної порції деформації із використанням індивідуальної динамічної компресійної брейс – системи (див. розділ «Консервативне лікування кілевидної деформації грудної клітки»). У ході цього лікування, як правило, відбувається поглиблення лійкоподібної частини деформації- виникає потреба у її корекції. Виконується операція Nuss.(див. розділ «Лійкоподібна деформація грудної клітки»).

Результат лікування синдрому Курраріно – Сільвермана

  1. До початку лікування
  2. На етапі консервативного лікування кілевидної частини деформації у індивідуальній динамічній компресійній брейс – системі
  3. Після хірургічного лікування лійкоподібної порції деформації