Лійкоподібна деформація грудної клітки

Вроджена аномалія розвитку, при якій спостерігається западіння грудини і передніх відділів ребер у напрямку до хребтаю, є найпоширенішим типом природженої деформації грудної клітки (близько 90% від усіх вроджених деформацій грудної клітки)

Кілевидна деформація грудної клітки

Хвороба, при якій передня частина грудної клітки виступає, набуваючи форму кілю корабля чи човна, проявляється здебільшого у періоди швидкого росту хворого, особливо у період підліткового швидкого росту (13-16 років)

Протрузія реберних дуг

Один із варіантів деформації грудної стінки, що проявляється, як правило, ротацією у передньому напрямку реберних дуг, може поєднуватися із помірною чи значною депресією (западінням) грудної стінки над реберними дугами

Синдром Курраріно-Сільвермана

В основі даного синдрому лежить раннє окостеніння грудини в ділянці зчленування руків’я та тіла грудини і, як правило, надмірне розростання хрящів других ребер; також відзначається помірне западіння грудини у нижній третині