Деформація реберних дуг- це один із варіантів деформації грудної стінки, що проявляється, як правило, ротацією у передньому напрямку реберних дуг. Вона може поєднуватися із помірною чи значною депресією (западінням) грудної стінки над реберними дугами. Цей варіант деформації грудної клітки у переважній більшості випадків не несе жодної загрози здоров’ю чи життю пацієнта і фактично є лише косметичним дефектом. Ще донедавна у спеціалізованій літературі та дослідженнях не виділяли деформацію реберних дуг як окремий варіант деформації грудної клітки, вважаючи її додатковою супутньою деформацією у пацієнтів із лійкоподібною чи кілевидною деформаціями грудної клітки. Разом із тим, практика доводить, що існує значна частина пацієнтів, у якої має місце лише деформація реберних дуг як окрема хвороба. Багато пацієнтів сприймають гостро наявність такого косметичного дефекту і хочуть його позбутися. Впродовж останніх 10 років таке лікування стало можливим; використовуються за показами як хірургічні, так і консервативні методики лікування. Звісно, крім ізольованих форм деформації реберних дуг, фіксуються поєднані форми, що відзначаються при кілевидній та лійкоподібній деформації грудної клітки, тому у такому випадку використовується комбіноване лікування обох деформацій

Виділяють наступні варіанти  деформації реберних дуг

Три форми ізольованої деформацій реберної дуги:

A- Велика за площею протрузія.

B- Локальна протрузія, невелика за площею випинання.

C- Комбінована форма, при якій над протрузією реберної дуги має місце западіння грудної стінки.

Синоніми

Протрузія реберних дуг, випинання реберних дуг, costal arch protrusion, ribs arch  protrusion є дещо неточним визначенням, т.я. є вужчим поняттям, оскільки протрузія може комбінуватися із западінням грудної стінки над реберною дугою, формуючи комбіновану форму деформації реберних дуг. Тому більш точними є такі визначення: деформація реберних дуг,  costal arch deformation, ribs arch deformation.